Ceviz

Polisan Tarım ve Ceviz

Ceviz ülkemizin önemli meyve türlerinden birisidir. Yıllık 120 bin ton üretime rağmen ithalatçı ülke konumundadır. Oysa ki anavatanı olarak kabul edilen Anadolu; neden ceviz türünü ithal etsin!....

Uygun ekolojik şartlar ve doğru çeşitler seçildiğinde ülkemiz ihracatçı ülke konumuna geçecektir.

Polisan Tarım, melezleme ıslahı yöntemiyle seçilmiş popüler çeşitler ile kapama ceviz bahçeleri kurmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda; 100.000 adet Chandler, Fernor, Fernette çeşitlerine ait aşılı fidanı kendi fidanlıklarında üretmiştir. Üretmiş olduğu fidanları “TTSM (Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü) kurumuna başvurarak sertifikalandırmıştır.

Polisan Tarım; Ülkemizin en büyük kapama ceviz bahçelerini kurmak için uygun ekolojilerden saha alımlarını tamamlamak üzeredir.

Polisan Tarım, Damla sulama sistemli, modern tarımsal teknolojilerin uygulandığı (Makineli hasat, Kurutma vb) örnek bahçeleri 2014-Mart döneminde tesis edilmiş olacaktır.

Polisan Tarım; Kuracağı kapama ceviz bahçeleri ile ülkemiz çiftçisine örneklik ve önderlik etmeyi planlamaktadır.

Polisan Tarım, Ülkemizin en büyük ve en modern uygulamalarının yapıldığı ceviz bahçelerinden tesis ederek endüstriyel boyutta üretim yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflemektedir.


  

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz ülkemizin önemli meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemiz ceviz ithal eden bir ülke konumundadır. 2012 yılında ülkemizin ceviz ithalatına ödediği döviz miktarı 110 Milyon dolardır. Takribi 12 milyonu bulan ağaç varlığımız mevcuttur. Ağaç varlığının büyük kısmı tohumdan olduğu için zengin bir genetik çeşitlilik sözkonusudur. Türkiye üretim bakımından Dünyanın önemli üretici ülkeleri arasında yer almaktadır. İçermiş olduğu besin değeri ile sofralarımızda, kereste değeri ile mobilya endüstrisinde aranılan bir meyvedir. Değişik tüketim alanları bulan bu meyve türünün uzun ömürlü olması, hastalık ve zararlı yönünden çok fazla ilaçlamaya gereksinim göstermeyen, meyvesinin pazar değerinin yüksek olması bu meyve türüne karşı ilgiyi gittikçe arttırmaktadır.

Ceviz üretimini sınırlayan en önemli faktör ilkbahar geç donlarıdır ancak ülkemizin özellikle doğusunda sonbahar erken donları da problemler yaşatmaktadır.

Cevizlerde verimlilikte en önemli hususlardan biriside ekolojik faktörlerdir. Ülkemizde bölgelere göre önerilebilecek ceviz çeşitleri geçmiş yıllarda yapılmış olan çalışmalarla belirlenmiştir. Ancak gerek yeni çeşitlerin üretime kazandırılması gerekse ekolojik faktörlerdeki değişimler yeni, verimli çeşitleri ön plana çıkarabilmektedir. Ceviz yetiştiriciliğine karar verilirken geçmişe dönük uzun yıllar meteorolojik verilerin yanı sıra o bölgede yapılmış adaptasyon çalışmalarını irdelememiz gerekmektedir.

Bu nedenle bir bölgede ceviz yetiştiriciliğine karar verildiğinde mutlaka o bölgede daha önce yapılmış adaptasyon çalışması varsa üreticiye çeşit seçimi konusunda büyük yarar sağlayacaktır.

Texas
Nonpareil

İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz bir çok meyve türünde olduğu gibi derin süzek bitki besin maddesince zengin, organik madde kapsamı yüksek topraklarda rahatlıkla gelişir. Ancak kazık köklü olması ve köklerini derilere gönderebilme yeteneğinin olması değişik toprak şartlarına adapte olabilme yeteneği kazandırmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus taban su seviyesinin 2 metreden aşağı olması gerekmektedir. Durgun su tüm meyve türlerinde olduğu gibi ceviz içinde tehlikelidir. Bu yüzden arazinin drenajı büyük önem arz etmektedir.

Ceviz +4°C’nin altında çeşitlere göre değişmekle birlikte 1200-1800 saat soğuklama ihtiyacı vardır. Ceviz hem yüksek hem de düşük sıcaklığa karşı hassastır. Yüksek yaz sıcaklarına karşı yeşil kabukta yanmalar görülebilmektedir. İç cevizde yüksek sıcaklıklarda büzülmelere rastlanmaktadır. Zararlanmalar 40-42°C’den sonra kendisini daha fazla hissettirir. Genç ceviz ağaçların taze sürgünleri –9°C’de bile zararlanırlar. Sonbaharın erken donlarında –8 ile –9°C 'de bile zarar görebilirler. İlkbahar geç donlarında küçük meyveler -1°C’de zararlanırken çiçekle -3°C’ye kadar dayanabilmektedir.

Texas
Nonpareil

Bahçe Yeri Seçimi ve Bahçe Tesisi

Ceviz kazık köklü bir meyve türü olduğu için kökleri derine gider Bu nedenle bahçe tesisi yapmadan toprak hazırlığının çok iyi yapılması gerekmektedir. Dikimden önce dip kazan muamele yapmak fayda sağlayacaktır. Yine tek soklu pulluk ile derince sürülüp toprak iyice havalandırılmalıdır. Daha sonra herhangi bir ikileme aleti ile torak ikilenir. Dikim yerleri işaretlenip toprak burgusu ile fidan çukurları açılır. Çukur derinliği ve genişliği 50 cm olmalıdır. Yapılacak toprak analizine göre toprağa dikim öncesi yanmış ahır gübresi vermek faydalı olacaktır. Eğer taban suyu veya toprağın suyu süzme problemi var ise mutlaka drenaj için önlem alınmalıdır. Bahçe tesisi yaparken eğer mümkünse arazimizin güneye bakan ve hafif meyilli araziler tercih edilmelidir. Hakim rüzgar konusunda sıkıntı yaşanıyor ise mutlaka rüzgar kıran ile önceden önlem alınmalıdır. ile parsele Bahçe tesisi yapılırken dikim aralık ve mesafelerin tespitinde çeşit özelliğinin yanı sıra kültürel işlemlerin uygulanabilirliliği de dikkate alınmalıdır. Dikim aralık ve mesafeleri sayılan bu etkenleri dikkate alarak 8m x 8m veya 10m x 10m olmasına dikkat edilmelidir. Tesis oluşturulurken birbiri ile uyuşur çeşitlerin dikilmesine dikkat edilmelidir.

Texas
Nonpareil
Nonpareil

Budama ve Terbiye Şekli

Ceviz ağaçları diğer meyve ağaçlarına uygulanan budama şeklinden farklıdır Ceviz fazla oranda budama gerektirmeyen bir ağaçtır. Dikimlerden sonra ilk 2 yıl içinde terbiye şekli olan Modifiye lider şekli verilmelidir. Cevizlerde diğer meyve türlerinde olduğu gibi her yıl verim budaması, üst üste binen dalların kesimi, kuruyan, yaralanan ağaçların çıkarımı yapılmalıdır. Kalın dal kesiminden kaçınılmalıdır.

PEDRO : Conway Mayette x Payne melezidir. Geç çiçeklenen çeşitler için tozlayıcı bir çeşit olarak kullanılır. Payne’den 15 gün sonra yapraklanır. Yan tomurcuklarda meyve verme oranı %65’dir. İç ceviz ağırlığı 6 gr, iç oranı %47, açık renkli iç ceviz oranı ise %85’dir. Kabuk yapışması zayıftır. Sıcak bölgelerde meyve kalitesi düşük olup kabuklarda yanıklılıklar görülmektedir.. Ağacı küçük olup gelişme gücünü koruyabilmek için ağır bir budamaya gereksinim duyar. Pedro çeşidi verimli bir çeşittir.

Texas

HARTLEY : Yeni çeşitlerin artmasıyla birlikte son yıllara kadar önemini devam ettirmiş olan eski bir çeşittir. Hartley’in yan dallarda meyve verme oranı %5-10 arasında değişir. Bu çeşidi değerli kılan en önemli özelliği iç ceviz kalitesinin çok yüksek olmasıdır. Uygun olmayan toprak koşullarında, su stresinin gözlendiği yerlerde Hartley’in yetiştirilmesi uygun olmayacaktır. Bu nedenle Hartley yetiştirilecek alanların, derin topraklı, iyi drene edilmiş ve su gereksinimi yönünden sorun olmayan yerler olmasına özen göstermek gerekecektir. Yan tomurcuklarda düşük oranda meyve veren bu çeşit Payne çeşidine göre 15-17 gün daha geç yapraklanır. Geç yapraklanması nedeniyle bu çeşidin tozlayıcıları da geç yapraklanan çeşitlerden biri olan Franquette’dir. Kalp şekilli meyvelerinde ortalama iç ağırlığı 6.1 gr iç oranı ise %46’dır. Çok verimli bir çeşittir.

Texas

CHANDLER : Kaliforniya orijinli bir çeşittir. Çok geç çiçeklenir. Karasal iklimin egemen olduğu ekolojilerde yetiştiriciliği tavsiye edilir. Meyveleri 14 gr olup içi beyazdır. Franguetta çeşidi bu çeşit için tozlayıcı görevini yapar. Meyvelerinin dış kabukları oldukça açık renklidir. Randıma yüksektir. Verimli bir çeşittir.

Texas

FERNOR : Franguetta X Lara melezidir. Geç çiçeklenen Fransız orjinli bir çeşittir. Kesinlikle ilkbahar geç donlarının problem olduğu ekolojilere tavsiye edilmelidir. Fernette ile tozlanır. Verimli bir çeşittir.