Süs Bitkisi

Polisan Tarım ve Süs Bitkisi

“Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.” Bu prensibi önemseyen Polisan Tarım, süs bitkileri üretimini ve ağaçlandırmaya katkı vermeyi hizmet ve görev olarak alğılamaktadır.

Polisan Tarım, Yalova lokasyonunda dış mekan süs bitkileri üretimine başlamış ve önemli peyzaj türlerin üretiminde hak ettiği konuma gelmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında önemli türlerden olan Mavi servi (cupresssu arizonica), leylandi (Cupressocyparıs leylandi), Altuni Mazı (Thuyo orientalis) gibi peyzajda yoğun olarak kullanılan türlerin üretimine önem vererek sektörün en büyük üreticisi olayı hedeflemektedir. Bu amaçla 90 dekarlık sahada bahse konu türlere ait fidelerin ekimine başlanmış ve büyütmeye almıştır.